V případě zpracování osobních údajů, které je založeno na souhlasu dotčených osob pro účely zasílání obchodních sdělení a pro účely jiných aktivit přímého marketingu internetového obchodníka.

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem Vašich osobních údajů je společnost DOMTEX s. r. o., Štefaniková 3794, 08501 Bardejov, Slovenská republika, identifikační číslo: 52007359 (dále jen "správce").

Kontaktní údaje správce jsou následující: DOMTEX s. r. o., Štefaniková 3794, 08501 Bardejov, Slovenská republika, adresa elektronické pošty eshop@pozvankynasvatbu.cz, telefon +420 723 788 661

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů

ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dáván tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení").

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání daňových dokladů, obchodních sdělení, zboží a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči vaší osobě.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH DAT

Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, jsou 5 let, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH DAT

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou firmy Bohemiasoft s.r.o. (Provozovatel ehsopového systému WEBAREAL), firma Unihost s.r.o. (Správce serverů) a firma Casablanca INT (provozovatel datového centra), Heureka Shopping s.r.o. (Zpracování emailu pro zasílání emailového dotazníku spokojenosti) Collab s.r.o. (Evidence mareketingových aktivit), Facebook Inc (sociální síť), Google+, Google Adwords, Google analytics, Pinterest, Instagram, Twitter, UPS (přepravní společnost) Smartemailing

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Za podmínek stanovených nařízením máte právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo vymazání Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo namítat proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovým odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů lze odvolat na emailu eshop@pozvankynasvadbu.sk

Pokud byste se domníval (a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno nebo je porušována nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u kontrolního úřadu.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonnou či smluvní požadavkem a ani není požadavkem, která je nutná k uzavření smlouvy.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 07. 03. 2019